Jak můžu pomoct zoo?

Jak můžu pomoct zoo?

Zlínská zoo je od 9. října opět uzavřena. Ještě jsme se ani pořádně nevzpamatovali z jarního šestitýdenního uzavření a už opět řešíme propad vlastních příjmů. Na rozdíl od jiných kulturních organizacích patří zoologické zahrady všeobecně mezi zařízení s vysokou mírou soběstačnosti, tj. schopnosti pokrýt své náklady vlastními příjmy. Pro Zoo Zlín to platí dvojnásob, naše soběstačnost dosahuje 80 % a je nejvyšší v rámci všech českých zoo. To, co před pandemií bylo velkou výhodou, se v době uzavření areálu ukazuje jako velký handicap. Jako příspěvková organizace opět s velkou pravděpodobností nedosáhneme na finanční pomoc, kterou by případně poskytnul stát.

Budeme moc rádi, když nás nyní opět podpoříte svými nákupy zboží, ročních karet a ročních vstupenek, sponzorskými dary a také příspěvky na sbírkové konto Zoo Zlín. Hluboce si vážíme Vaší neutuchající přízně a podpory, která plně potvrzuje, jak moc je Zoo Zlín mezi návštěvníky oblíbená, jak ji máte rádi.

Děkujeme Vám!! My na Vás opět počkáme!

Vaše Zoo Zlín