Čertovy skály a Lidečko

Čertovy skály a Lidečko

Mezi jednu z největších zajímavostí patří určitě zákonem chráněná Přírodní památka Čertovy skály, která se nachází na úpatí hory zvané Kopce. Tento pozoruhodný skalní výtvor je významnou dominantou obce. Čertovy skály jsou dlouhé 150 m a místy až 25 m vysoké. Z geomorfologického hlediska jsou příkladem erozí narušeného tzv. strukturního svahu obvykle označovaného jako skalní zeď či hradba. Jedná se o příčnými puklinami rozčleněnou pískovcovou lavici. V bezprostředním okolí se nachází množství menších skalních útvarů, které byly vytvořeny zvětráváním a odnosem měkčích částí horniny. Dnes je skalní stěna častým cílem horolezců z blízkého i vzdáleného okolí. K vzniku Čertových skal se také váže několik zajímavých lidových pověstí, např. o sázce chytré valašské mlynářky s čertem. Podle jiné pověsti se prý u Čertových skal často zjevoval černokněžník, který uváděl chudý lid do jeskyní pod skalami a tam je obdarovával zlatem.

Ke skalám se váže několik lidových pověstí, o sázce mlynáře s čertem, nebo o kouzelníkovi, který se zde zjevoval a obdarovával ve skalách chudé. Jistě se najdou i další.

Podle jedné pověsti v kraji bydlela dívka Rozina. Aby ji Čert získal za ženu, slíbil, že obrátí tok říčky Senice, která Lidečkem protéká. A aby to nebylo tak jednoduché, vše musel stihnout přes noc, dříve, než zakokrhá kohout. Čert si patrně nevěřil, že úkol stihne v dané lhůtě a tak se pojistil. V převlečení společně s dalšími čerty vykoupil všechny kohouty v okolí. Jen jedna chudá babička kohouta neprodala a schovala pod necky. Se západem slunce začali snad všichni pekelníci snášet kameny, aby postavili ohromnou hráz, která měla obrátit směr říčky. Když už zbýval jen poslední kámen, který snad nesl sám Satan, ozvalo se z babiččina domku zakokrhání. Čerti za strašného řevu a klení zmizeli. Na místě zbyl jen nepopsatelný smrad a mnoho kamenů. A tak babička zachránila Rozinu, ale ta prý už zůstala na ocet, když si ani čerta nezískala.

o skalách např. ZDE